På den sk Efterbehandlingsportalen (EBH) samlar kommunerna, Länsstyrelserna och Naturvårdsverket information som handlar om förorenad mark. I det senaste numret av deras informationsskrift EBH-bladet presenteras MIRACHL-projektet. Läs mer direkt i EBH-bladet här.