DETEKTERING AV KLORERADE

FÖRORENINGAR MED GEOFYSIK

testar för se vad som händer med texten

 

testar igen

situ sanering

Multidisciplinär karaktärisering och övervakning
av in situ-sanering av mark förorenad med
klorerade kolväten (MIRACHL)

Undersökningar och Sanering

Svenska myndigheter spenderade år 2011 ca 635 miljoner kronor för pågående undersökningar och sanering, och de årliga summorna antas stiga framöver.

PCE och TCE

Förorening av mark från PCE och TCE är ett stort samhälleligt problem med sitt ursprung i tidigare kemtvättar, verkstads- och industriverksamhet, där dessa lösningsmedel användes i stora volymer.

TRUST Projekt

I pågående TRUST-projekt har teknik utvecklats för att i 3 dimensioner kunna mäta och visualisera var föroreningar från gamla kemtvättar finns.

Våra finansiärer

Följ våt projekt på Sociala medier

Home     Downloads     Media     Publications     Tyrens     Kontakt

Adress:
Huvudkontor
Tyréns AB
118 86 Stockholm
Besök: Peter Myndes Backe 16

info@tyrens.se

010 – 452 20 00